artykuł nr 1

Komisja Oświaty i Nauki

Komisja Oświaty i Nauki

 

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z oświatą i nauką, kulturą, nie zastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów 

 

1. Ewa Ziółkowska - Przewodnicząca

 

2. Marian Błaszczyński

 

3. Bronisław Brylski

 

4. Rafał Czajka

 

5. Piotr Gajda

 

6. Marlena Głowacka

 

7. Łukasz Janik

 

8. Szymon Miazek

 

9. Wiesława Olejnik

 

10. Przemysław Winiarski