artykuł nr 1

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w...

W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje...
artykuł nr 2

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 9 stycznia 2023 r.

artykuł nr 3

Wykaz stacji kontroli pojazdów, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 29 lipca 2021 r.

artykuł nr 4

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej

artykuł nr 5

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących...

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową