artykuł nr 21

Jacek Hofman

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 22

Małgorzata Ilczuk

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 23

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 24

Bożena Janowska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 25

Dorota Kałużniak

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB