artykuł nr 1

Dotacje rok 2018

INFORMACJA O STAWKACH DOTACJI NA 2018 ROK
 – 1 AKTUALIZACJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zmianami) Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje informację o podstawowych kwotach dotacji ustalonych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Informacja dostępna jest w formie tabel arkuszy Excel lub plików pdf. W szkołach dla dzieci i młodzieży tabele zawierają informację o kwotach dotacji z uwzględnieniem uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, a także objętych nauczaniem domowym.

Podstawowe kwoty dotacji, naliczane na podstawie subwencji oświatowej, zostały ustalone w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2018 rok i są ostateczne.

Podstawowa kwota dotacji, naliczana na podstawie wydatków bieżących przedszkoli samorządowych będzie aktualizowana w miesiącu październiku i przeliczona dla całego 2018 roku.