artykuł nr 1

Projekt uchwały ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Projekt uchwały ws. przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. "Bezpieczne Miasto na 2004 rok"

artykuł nr 3

Projekt uchwały ws. uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Projekt uchwały ws. upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej

artykuł nr 5

Projekt uchwały ws. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania