artykuł nr 1

LXIX Sesja Nadzwyczajna z dn. 10.11.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek 8 radnych Rady Miasta, zarządzam na dzień: 10 listopada 2023 r. (piątek)
o godz. 12:00 LXIX  Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Dyskusja na temat katastroficznego stanu nawierzchni ulicy Moryca
    w Piotrkowie Trybunalskim.
  3. Udzielenie głosu zainteresowanym mieszkańcom.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński