artykuł nr 1

LXVII Sesja z dn. 27.09.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

zwołuję na dzień: 27 września 2023 r. (środa) o godz. 8:15

 

LXVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,

sala nr 1, parter.

 

AUTOPOPRAWKA do LXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 131a;
  4. 4.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Metalowców i ul. Błotnej;
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26;
  6. 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim;
  7. 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 24 sierpnia 2023 r. do dnia 20 września 2023 r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia z autopoprawką do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały z autopoprawką w/s zmiany budżetu miasta na 2023 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały z autopoprawką w/s zmiany budżetu miasta na 2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws zmiany budżetu Miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 131a29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 131a15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 131 a14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Metalowców i ul. Błotnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Metalowców i ul. Błotnej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Metalowców i ul. Błotnej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 2630 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 2616 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dzieci Polskich 2614 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim45 MB
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws mpzp w rejonie ulic Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Stawy14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim27 MB
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws mpzp w rejonie ulic Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z 1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 2942 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu oraz e-papierosów w Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały ws rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w Parku im. Księcia J. Poniatowskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer