artykuł nr 1

LIX Nadzwyczajna Sesja z dn. 24.01.2023 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek radnych Rady Miasta, zarządzam na dzień: 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00

LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na temat nowej taryfy centralnego ogrzewania dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
    1. 1. Wystąpienie mieszkańców zainteresowanych podwyżkami centralnego ogrzewania w Piotrkowie Trybunalskim,
    2. 2. Pytania i dyskusja.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji Grupy Radnych Rady Miasta o udzielenie wsparcia finansowego dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego dotkniętymi podwyżkami opłat za ogrzewanie.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński