artykuł nr 1

Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta  Piotrkowa...

Celem stworzenia Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest zapoznanie społeczeństwa z obowiązkami radnych, sposobem sprawowanie mandatu radnego przez wyraźne określenie katalogu zasad, wartości i standardów postępowania radnych