artykuł nr 1

Odpowiedź na wniosek o obniżenie diet radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego