artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica"

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" utworzona Uchwałą nr LII/650/18 z dnia 28 lutego 2018 roku