artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka"

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" utworzona Uchwałą Nr XXIII/389/08 z dnia 28 maja 2008 roku