artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość"

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" utworzona uchwałą nr XV/244/2007 z dnia 24 października 2007 roku