artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje"

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" utworzona została uchwałą nr XL/669/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku