artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ"

Jednostka Pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku