artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna"

Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna” utworzona została Uchwałą nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku