artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia"

Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" utworzona została Uchwałą nr VI/79/2003 z dnia 26 marca 2003 roku