artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza "Południe"

Jednostka pomocnicza "Południe" utworzona Uchwałą nr XVIII/321/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku