artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej"

Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" utworzona uchwałą nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku