artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie"

Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" utworzona uchwałą nr LII/623/98 z dnia 12 czerwca 1998 roku