artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Centrum"

Jednostka Pomocnicza „Starówka” (obecnie "CENTRUM") utworzona uchwałą nr XXXVIII/442/97 z dnia 21 maja 1997 roku