artykuł nr 1

Petycja 1/2020

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

artykuł nr 2

Petycja nr 6/2019

Petycja dot. podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim a Łodzią Fabryczną

artykuł nr 3

Petycja nr 5/2019

Petycja dot. wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

artykuł nr 4

Petycja nr 1-4/2019

Petycja dot. przyjęcia rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego