artykuł nr 1

Petycja wielokrotna

Petycja wielokrotna w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Piotrkowie Trybunalskim (realizowaną przez MZK Sp. z o.o.) osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów, względnie o przyznanie ulgi wyłącznie osobom zaliczonym do stopnia umiarkowanego do czasu wyasygnowania w budżecie miasta środków na rozszerzenie ulgi także na osoby zaliczone do stopnia lekkiego
artykuł nr 2

Petycja nr 6/2021

Petycja w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Piotrkowie Trybunalskim (realizowaną przez MZK Sp. z o.o.) osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów
artykuł nr 3

Petycja nr 5/2021

Petycja w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Piotrkowie Trybunalskim (realizowaną przez MZK Sp. z o.o.) osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów
artykuł nr 4

Petycja nr 4/2021

Petycja w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Piotrkowie Trybunalskim (realizowaną przez MZK Sp. z o.o.) osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów, względnie o przyznanie ulgi wyłącznie osobom zaliczonym do stopnia umiarkowanego do czasu wyasygnowania w budżecie miasta środków na rozszerzenie ulgi także na osoby zaliczone do stopnia lekkiego
artykuł nr 5

Petycja nr 3/2021

Petycja w sprawie dyskryminacji rodzin wielodzietnych będących mieszkańcami miasta Piotrkowa Trybunalskiego w związku z brakiem możliwości korzystania przez te rodziny z programu Piotrkowska Karta Mieszkańca