artykuł nr 1

XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta, zarządzam na dzień:

6 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XX Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym

W wyżej wymienionym terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020.
  6. Zamknięcie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Projekt uchwały w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim555 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego382 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego292 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020552 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer