artykuł nr 1

XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołuję na dzień:

27 września 2019 r. (piątek) o godz. 16:00

XII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  3. Zamknięcie obrad.