artykuł nr 1

II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:00

II Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta;
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
  2. 2. zmiany budżetu Miasta na 2018 r.;
  3. 3. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 5. Podjęcie stanowiska Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zawierzenia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły     między sesjami.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad II Sesji.

 

AUTOPOPRAWKA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:00

II Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  3.1 zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  3.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  3.3 zmiany budżetu Miasta na 2018 r.;
  3.4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  3.5 zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok;
  3.6 ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

 4. Podjęcie stanowiska Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zawierzenia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad II Sesji.
Załączniki:
4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2. Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 598 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3.1 Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zapoczątkowuje pobieranie pliku 1.212 M 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3.5. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3.6. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 623 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
Sesja III
Sesja II
Sesja I