artykuł nr 1

I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - cz. II - 23 listopada 2018 r.

INFORMACJA

o porządku obrad 2 części I Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Dalsza część porządku obrad I Sesji rozpoczętej w dniu 21 listopada 2018 r.:

3.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa    Trybunalskiego;

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego;

        a) zgłaszanie kandydatów,

        b) wybór komisji skrutacyjnej,

        c) przeprowadzenie głosowania.

3.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
3.1. Wynik głosowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.1. Projekt uchwały w/s ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego274 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.2. Projekt uchwały w/s wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.2 b. Projekt uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.2b. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.2 b1. Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.2b1. Wynik głosowania184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.3. Projekt uchwały w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.3. Wynik głosowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4. Projekt uchwały w/s wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.1. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Rewizyjnej181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.2. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Skarg Wniosków i Petycji182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.3. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Budżetu Finansów i Planowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.4. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Oświaty i Nauki182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.5. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Kultury i Kultury Fizycznej182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.6. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji ds Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.7. Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Administracji Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3.4.8 Wynik głosowania w/s przewodniczących Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - cz. I - 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 9 listopada 2018 r.

 

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

w województwie łódzkim.

 

Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z przepisami art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349 i 1432),

 

postanawiam

 

1. Zwołać pierwszą sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wybranej na kadencję rad 2018 - 2023, na dzień 21 listopada 2018 r. na godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1.

2. Ustalić następujący, obligatoryjny porządek obrad pierwszej sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wybranej na kadencję 2018 - 2023:

2.1. Odczytanie treści niniejszego Postanowienia przez Przewodniczącego - Seniora.

2.2. Otwarcie sesji Rady Miasta.

2.3. Złożenie ślubowania przez Radnych.

2.4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

a) zgłaszanie kandydatów,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania.

2.5. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Miasta.

2.6. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski.

3. Po wypełnieniu powyższych punktów, dopuścić możliwość rozszerzenia porządku sesji
o odejmowanie uchwał wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, niezbędnych do dalszego funkcjonowania organów samorządu.

4. Zamknięcie sesji.

5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dostępne kategorie:
Sesja III
Sesja II
Sesja I