artykuł nr 1

Prezydium Rady


Przewodniczący Rady Miasta

Błaszczyński Marian 


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Olejnik Wiesława 


Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Pencina Ludomir 


Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Staszek Mariusz