artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego oraz przy ulicy Szkolnej nr 28 wywieszone zostało ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym w dniu 26 stycznia 2

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego, na okres do 3 lat, nieruchomości

artykuł nr 9

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim dot. przepisów uśmiercania ryb w sprzedaży detalicznej

artykuł nr 10

Zawiadomienie dot. budowy hali nr 10 na terenie...

Zawiadomienie dot. budowy hali nr 10 na terenie realizowanego centrum dystrybucyjnego „Logistic City” w Piotrkowie Trybunalskim