artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
artykuł nr 42

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego – internat
artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej
artykuł nr 45

Prezydent Miasta informuje, ze zostały wywieszone...

Prezydent Miasta informuje, ze zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych przy ul. Witosa 35, Twardosławickiej 36, Porannej 5