artykuł nr 36

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej 5
artykuł nr 37

Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej...

Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własnośc Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Dzikiej 12
artykuł nr 38

Wykaz nieruchomości niezabudowanych...

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 2 - Gospodarczej 18, Wiśniowej 5 i Wiśniowej 14
artykuł nr 39

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy ektroenergetycznej sieci rozdzielczej i oświetleniowej (linii kablowych i złączy w ulicach i podwórkach)
artykuł nr 40

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowiy sieci kablowej SN dla potrzeb Centrum Logistycznego „Kaufland”