artykuł nr 21

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej
artykuł nr 22

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ulicy Orlej na odcinku od ulicy Żelaznej do ulicy Wolskiej
artykuł nr 23

Wydział Rozwoju Miasta, informuje, że na wniosek...

Wydział Rozwoju Miasta, informuje, że na wniosek złożony przez „Polkomtel” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsi
artykuł nr 24

Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program...

Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ust
artykuł nr 25

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 roku.