artykuł nr 16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.12. 2005 r. o godz. 9.30 dot. Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości
artykuł nr 17

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i na rzecz jego mieszkańców w 2006 roku.
artykuł nr 18

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 09.11.2005r uzupełniony w dniu 25.11.2005r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa g
artykuł nr 19

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w
artykuł nr 20

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbio