artykuł nr 11

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN z rozdzielni GPZ przy ul
artykuł nr 12

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej
artykuł nr 13

„Zostań Poliglotą- kompleksowe kursy...

„Zostań Poliglotą- kompleksowe kursy językowe dla pracujących”
artykuł nr 14

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
artykuł nr 15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.12. 2005 r. o godz. 9.30 dot. autostrady A1, Al. gen. Wł. Sikorskiego