artykuł nr 51

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ulicy Dmowskiego 42-98 na odcinku od proj. obwodnicy miasta trasy N-S do ulicy Sygietyńskiego
artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ulicy Krętej i Wschodniej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
artykuł nr 53

Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony...

Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 16 grudnia 2005 r. na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski położoną przy ul. Zamkowej 24.
artykuł nr 54

Prezydent Miasta informuje, że zostały...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicach: Glinianej 12, 12a, Dmowskiego
artykuł nr 55

Prezydent Miasta informuje, że został wywieszony...

Prezydent Miasta informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Poprzecznej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesie