artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości połozonej przy ul. Twardosławickiej 63
artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odwołuje ogłoszony na dzień 16 grudnia 2005 r. ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 a.
artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący Funkcję Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Rys
artykuł nr 4

Obwieszczenie dot. budowy stacji demontażu...

Obwieszczenie dot. budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, adaptacji istniejącej infrastruktury oraz zmiany użytkowania części istniejącej zabudowy na jej potrzeby
artykuł nr 5

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków