artykuł nr 46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 47

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert dot....

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert dot. wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w okresie od 1 października 2004 do 31 grudnia 2004.

artykuł nr 48

Wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot....

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb.,

artykuł nr 49

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego...

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 50

Wyłożony do wglądu projekt operatu...

Działając na podstawie przepisów art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz .U. z 2000r. nr 100, poz.1086 z późn. zm.) informuje się, że w lokalu Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sz