artykuł nr 41

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

artykuł nr 42

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w okresie od dnia 10 listopada 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004r.

artykuł nr 43

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do...

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 44

Wywieszone do publicznej wiadomości wykazy...

Wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego