artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

O B W I E S Z C Z E N I E DYREKTORA PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji, na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005r.
artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia
artykuł nr 4

Informacja o zamiarze dokonania podziału...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Tomaszowskiej i Tylnej ozn. nr działki 23 w obr. 6.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica