artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim - etap I.
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie wykorzystania przekazanych w formie dotacji w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w wysokości 30 000,00 złotych brutto
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na 2023 rok

artykuł nr 4

Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Informacja o decyzji

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-04-07