artykuł nr 1

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa oraz integracji europejskiej w 2023 roku

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wykorzystaniu środków z Funduszu...

Ogłoszenie o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy
artykuł nr 3

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 23275 (88139N!) WPI_PIOTRKOWT_POLUDNIE znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 4 dz. 219/2

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiący I etap projektowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (oznaczony literą "F" na projekcie zagospodarowania działki) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa (działka nr ewid. 94/14 obręb 46) w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiący I etap projektowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dostępne kategorie:
I kwartał