artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę budynku gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - II ETAP inwestycji przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku...

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi środków finansowych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku OSP...

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku OSP - ORW w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych w formie dotacji na dofinansowanie kosztów obozu płetwonurków - strażaków ochotników.
artykuł nr 5

Informacja w sprawie wykorzystania kwoty z...

W związku z zawartą Umową Nr WBiZK/208/2022 o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz w związku z Poleceniem Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.184.2022 z dnia 24...