artykuł nr 6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa magazynu silosowego surowców do produkcji mokrej z układem dozowania i zrobotyzowanym układem paletyzacji przewidzianego do realizacji na działkach przy ul. Wroniej 61 w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 7

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie udzielenie środków z Funduszu pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz w związku z Poleceniem Wojewody Łódzkiego
artykuł nr 8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 107/11, 107/12, 107/14, 107/16, 107/17, 107/18, 107/19, 107/20 oraz 107/21 obręb 47 przy ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 9

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczy postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW na terenie Ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75.
artykuł nr 10

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania środków finansowych na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał
III kwartał