artykuł nr 1

Informacja o deinstalacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Orlej, działka o nr ewid. 15/149 obręb 31

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że sprawa dotycząca nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lotniska zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 48 zostanie załatwiona w terminie do 31 października 2022 r.
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wydzieleniem terenów niezbędnych do ich realizacji zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 103/8, 104/8, 104/10, 104/17, 105/5, 104/21, 105/8 obręb 47”.
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Realizacja punktu zbierania odpadów na terenie Centrum Logistycznym DINO Polska przewidziana do realizacji na części działek o nr ewid. 1593/1 oraz 1594/3, obręb 8 Miasto Wolbórz.
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie magazynu silosowego surowców do produkcji mokrej z układem dozowania i zrobotyzowanym układem paletyzacji przewidzianego do realizacji przy ul. Wroniej 61 w Piotrkowie Trybunalskim".