artykuł nr 1

Konsultacje społeczne dot. wykazu kąpielisk w...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości projekt "uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2022”.
Dostępne kategorie:
Konsultacje