artykuł nr 11

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kwiatowej 27, (działki nr ewid.: 217/1, 217/2 obręb 15) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta...

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-02-03

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowa zakładu produkcji karmy dla zwierząt ARES przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid.: 120/4, 121, 124/1 obręb 25 przy ulicy Twardosławickiej 37 w Piotrkowie Trybunalskim"
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "realizacji punktu zbierania odpadów na terenie Centrum Logistycznego DINO Polska przewidzianego do realizacji na części działek o nr ewid.: 1593/1 oraz 1549/3 obręb 8  w Wolborzu"
artykuł nr 15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "montażu zbiorników do magazynowania paliw płynnych przewidzianych do realizacji na działkach o nr ewid.: 307/15 oraz 316/3, obręb 36 przy ulicy Kleszcz 6/8 w Piotrkowie Trybunalskim"