artykuł nr 1

Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dot. projektu "uchwały w...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości projekt „uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021”.
Dostępne kategorie:
Konsultacje