artykuł nr 31

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sieradzkiej 8

Załączniki:
Ogłoszenie 236 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Starowarszawskiej 6

Załączniki:
Ogłoszenie 231 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 48

Załączniki:
Ogłoszenie 240 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 79

Załączniki:
Ogłoszenie 235 KB
artykuł nr 35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Tryb. informuje, iż z dn. 18 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Tryb. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych oraz Rozporządzenie nr 2/HPAI/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Tryb. w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku lotami treningowymi i konkursowymi gołębi.