artykuł nr 21

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 (27,88m2)

Załączniki:
Ogłoszenie 227 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 (20,44m2)

Załączniki:
Ogłoszenie 224 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 (40,15m2)

Załączniki:
Ogłoszenie 223 KB
artykuł nr 24

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. pomostu pływającego o długości całkowitej 90 m na działkach nrewid. 15/7, 15/37 obręb 0019 Piotrków Tryb., gm. M. Piotrków Tryb. (kąpielisko "Słoneczko")

Załączniki:
Zawiadomienie 313 KB
artykuł nr 25

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach o numerach ewid. 180/4, 180/7, 181/4 i 181/7 obręb 0029 Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Zawiadomienie 122 KB