artykuł nr 1

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia w ulicy: Tkackiej i Ceramicznej (działki nr ewid.: 457, 463 obręb 36) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni słonecznej "Piotrków Trybunalski I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidziana do realizacji na dz. o nr ewid. 123/5 obręb 47 w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 3

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C DN40PE w ulicy Koralowej (dz. nr ewid. 32/8 obr. 18) i ulicy Żeglarskiej (dz. nr ewid. 474, 25/20 obr. 18) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 4

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Malinowej 5a (dz. nr ewid. 351 obr. 17) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 5

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Wierzeje 39 (działki nr ewid.: 230, 231 obręb 19) w Piotrkowie Trybunalskim.