artykuł nr 21

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Szpakowej 7A (działki nr ewid.: 322/2 obręb 32) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 58 (działka nr ewid. 179 obręb 10) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 9 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 17/17 obręb 32)

artykuł nr 24

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Świerczowskiej 189 (działka nr ewid. 210 obręb 35) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy Placu Niepodległości 4 (działka nr ewid. 164 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim