artykuł nr 6

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1-ego Maja 16/18 (dz. nr ewid. 554/2 obr. 14) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. 3-ego Maja 3 (dz. nr ewid. 315/1, 315/2 obr. 22) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie instalacji gazowej doziemnej ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850L oraz instalacji wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Michałowskiej 31d (dz. nr ewid. 67/5 obr. 5) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 9

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego, odtworzeniu nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na terenie działki nr ewid. 45 obręb 7 (ul. Życzliwa) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 10

Informacja

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Bawełnianej 54 (działka nr ewid. 383 obręb 34) w Piotrkowie Trybunalskim